Mindfulness voor bedrijven: aandachttraining en stress management om het (mentale) welzijn van medewerkers te vergroten

Uitleg Mindklub oefening

Mindfulness voor bedrijven: aandachttraining en stress management om het (mentale) welzijn van medewerkers te vergroten

De cijfers over ziekteverzuim en uitval door stressgerelateerde klachten zijn al langer alarmerend en dit lijkt alles behalve minder te worden (CBS, 2023). Wat kun je doen als werknemer, en wat kun je doen als werkgever? Mindklub is van mening dat het een gedeeld probleem is, met gedeelde verantwoordelijkheid en wil voor beiden van betekenis zijn. Mindfulness, aandachttraining en stress management voor bedrijven en hun medewerkers. Lees er meer over in dit blog.

De invloed van werkgevers

Werkgevers hebben een een belangrijke taak in het zorgen voor hun medewerkers, zodat zij fysiek en mentaal gezond blijven. Voorop staat dat het welzijn van medewerkers niet alleen afhankelijk is van de mate van zorg van werkgevers. Naast werk zijn er meer factoren die het welzijn van medewerkers beïnvloeden. Maar, werk is voor veel mensen zeker wel een belangrijke factor en dus hebben werkgevers invloed op het welzijn van hun medewerkers. In positieve, en in negatieve zin.

Naast het feit dat het vanuit een menselijk perspectief heel mooi zou zijn als werkgevers (oprecht) het beste voor hebben met hun werknemers, is het ook zo dat gezonde werknemers meer tevreden zijn, meer werkplezier ervaren en langer voor een werkgever blijven werken. Ze zijn vaak ook nog eens productiever, creatiever en socialer wanneer het goed met hen gaat. Win-win-win-win-win-win. Wat kunnen werkgevers dan doen in het bevorderen van het welzijn van hun werknemers?

Mindfulness voor bedrijven.

Zorg door werkgevers

Werkgevers kunnen de voorwaarden scheppen voor een gezonde werkcultuur, waar ik in dit blog niet verder op in zal gaan, maar denk aan voldoende ondersteuning, beperken van de werkdruk en voldoende pauzes. Daarnaast kunnen werkgevers hun medewerkers faciliteren in het doen van trainingen. Deze trainingen zouden niet alleen gericht moeten zijn op het ontwikkelen van werkinhoudelijke taken of de zogeheten “hard skills”, maar ook de meer (inter)persoonlijke “soft skills”. Ik denk dat we hedendaags onder deze “soft skills” ook het managen van stress moeten gaan rekenen en het bewust richten van de aandacht.

Stressmanagement en aandachttraining

Ik ben van mening dat het een utopie is om te streven naar werkomgevingen zonder werkdruk of stress. Een beetje druk en stress is geen ramp. Maar, veel werknemers weten stress niet te herkennen of te reguleren. Aandachttraining helpt om mensen meer bewust te maken van dat wat ze voelen. Dus ook stress. Meer bewustzijn geeft meer mogelijkheid om daar vervolgens ook iets mee te doen. Zorgen dat je er minder over gaat piekeren, dat je luistert naar de signalen van stress of dat je andere keuzes maakt zodat de stress zich niet opstapelt. Dit is te trainen. Zoals vaardigheden te trainen zijn. Ik denk dat het nodig is en steeds meer nodig gaat zijn dat werkgevers hun medewerkers ook in deze soft skills gaan trainen.

Mindklub voor bedrijven

Mindklub biedt trainingen voor bedrijven. Er zijn verschillende mogelijkheden. Zowel incompany trainingsaanbod, als ook een workshop of cursus op locatie. Wil je meer weten of sparren over de mogelijkheden? Plan een kennismaking! 

Misschien vind je deze blogs ook interessant

Bekijk hier meer nieuws, blogs, tips en meer.