Privacy verklaring

Privacy verklaring

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Mindklub kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website aan ons verstrekt. Mindklub kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres
Waarom heeft Mindklub uw gegevens nodig?
Mindklub verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Mindklub uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
Hoe lang bewaart Mindklub uw gegevens?
Mindklub bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Delen van uw gegevens
Mindklub verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Websitebezoek
Op de website van Mindklub worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Mindklub gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Beveiliging
Mindklub neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mindklub maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Mindklub verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Mindklub op via info@Mindklub.nl. Www.Mindklub.nl is een website van Mindklub. Mindklub is als volgt te bereiken:
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 80965660
Telefoon: +31636197227
E-mailadres: info@mindklub.nl